Kategorier

fredag 13 april 2012

Nej till visitationer som saknar motiv

Regeringen presenterar i en snabbremiss ett förslag om tvångsåtgärder för placerade barn som bl a tillåter kropps- och rumsvisitationer av institutionsplacerade när som helst och utan motiv. Dessutom ska rutinmässiga kroppsvisitationer inte behöva dokumenteras vilket försvårar granskning av och insyn i verksamheten. Jag instämmer i den kritik mot förslaget som bland annat barnombudsmannen Fredrik Malmberg framför.

De ungdomar som vårdas på institutioner förtjänar en lugn miljö. Utöver det är de ofta i behov av att återfå ett förtroende för vuxenvärlden. Det får de inte genom att utsättas för visitationer som inte motiveras. Barn och unga ska hanteras med värdighet, även de som samhället har tagit över ansvaret för. Vårt ansvar är att erbjuda vård och behandling som gör att de åter kan bo med sin familj alternativt kan ha ett eget boende då de övergår till vuxenlivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar