Kategorier

måndag 24 januari 2011

Uttalande om Postens nedläggningar

I fredags skickade Alliansen i Sollentuna ut följande uttalande angående Postens nedläggningar i Helenelund och Häggvik:

Postens beslut att lägga ner postkontoren/utlämningsställen i Helenelund och Sollentuna är enligt Alliansen i Sollentuna mycket beklagligt. Vi anser att det är av stor vikt att Postens verksamhet finns tillgänglig för kommunens samtliga invånare, inte enbart de som besöker Sollentuna centrum.

Flertalet kommuninvånare har kontaktat politiska företrädare och framfört sitt missnöje över Postens neddragningar. Det vi kan säga till våra medborgare är att vi anser att Postens beslut är olyckligt men att Posten är ett statligt ägt företag och inte en verksamhet som kommunen styr över. Däremot anser vi att det vore positivt om Posten informerade kommunen om större förändringar i sin verksamhet.

Företrädare för Posten förklarar nedläggningarna med att Sollentuna centrum, i och med de satsningar som gjorts, nu är den naturliga mötesplatsen i kommunen och att majoriteten av kommuninvånare föredrar att göra sina ärenden där. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är glada över att privata intressenter har valt att investera i Sollentuna centrum (ägs av Steen & Ström Sverige AB), det behövde en ansiktslyftning. Därmed bör tilläggas att Alliansen inte har haft som ambition att genom möjliggörandet av utbyggnaden av Sollentuna centrum utarma kommunens andra centrum. Tvärtom är vår politiska ambition att samtliga kommundelar ska prioriteras. Vi kan även konstatera att det antal kommuninvånare som kontaktat oss visar att det finns en efterfrågan även i andra kommundelar.

Vår förhoppning är att Posten finner lokala lösningar för utlämning av brev och paket i Helenelund och Häggvik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar