Kategorier

torsdag 27 januari 2011

I Sollentuna har alla barn ett hem

Enligt statistik vräktes 632 barn från sina hem under 2010, av dessa var 122 bosatta i Stockholm län. En barnfamilj ska enligt Kronofogdemyndighetens uppgift ha vräkts i Sollentuna.

Uppgiften förvånade mig. Sollentuna kommun har en tydlig målsättning, inga barn ska vräkas från sina hem. Efter att ha varit i kontakt med socialkontoret visade det sig till mig glädje att alla barn i Sollentuna har tak över huvudet och att inga barn pga av vräkning blivit bostadslösa.

Den Sollentunafamilj som enligt statistiken vräkts ägde en bostadsrätt som de även bodde i. De behöll hyresrätten som en trygghet men hade inte betalat hyran under lång tid varav de vräktes. I statistiken är de bostadslösa, i verkligheten bor de i en bostadsrätt. Ibland kan statistik vara missvisande. Sollentuna kommun arbetar aktivt med vräkningsförebyggandeåtgärder. Ingen barnfamilj i Sollentuna har blivit bostadslösa pga vräkning sedan hösten 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar