Kategorier

onsdag 26 januari 2011

Sollentuna beskostar anställning istället för bidrag

Idag skickade Sollentuna kommun ut följande pressmeddelande:

Socialnämnden i Sollentuna har, på socialchefen Kerstin Lidmans initiativ, beslutat om att under 2011 bekosta anställningen för ett 30-tal personer som i dag får försörjningsstöd. Anställningen syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

– Att ha ett arbete är otroligt viktigt, inte minst ur den sociala aspekten samt för att öka självkänslan. Att arbeta istället för att få bidrag ger ett värdigare liv, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande.

Socialkontoret har efter en kartläggning kommit fram till att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknanden trots arbetsförmåga. De som i första hand ska erbjudas visstidsanställning är gruppen föräldrar. Tanken är att minska risken för att barnen i dessa familjer själva blir beroende av ekonomiskt stöd i vuxen ålder, en koppling som forskning tydligt visar på. Vidare ska åldersgruppen 20-25 år också prioriteras för att minska risken för långvarig arbetslöshet.

– Kommunens förhoppning är att samtliga personer som får ekonomiskt bistånd på sikt ska få ett arbete och därmed tillträde till arbetsmarknaden, säger Kerstin Lidman, socialchef.

Kommunen kommer stå för själva kostnaden och arbetet kan komma att utföras hos såväl privata företag som offentlig sektor.

Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande

Kerstin Lidman, socialchef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar