Kategorier

fredag 14 januari 2011

Ingen ska utsättas för kränkande behandling

I det senaste numret av Mitt i Sollentuna redovisas att en elev på en av Sollentunas skolor blivit mobbad under lång tid. Artikeln skapar flera frågetecken som våra representanter i barn- och ungdomsnämnden måste räta ut. Mobbing får inte förekomma. Mobbing är kränkande och måste stoppas så snart det kommer till kännedom. Här tycks något gått helt fel. Fattas det verktyg för att stoppa mobbing så berätta det för politikerna som tillsammans med tjänstemännen får ta fram en lösning på problemet. Förlikning är som jag ser det inget annat än ett misslyckande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar