Kategorier

tisdag 25 januari 2011

Öka stödet till utsatta kvinnor

I Metro tisdagen den 25 januari 2011 presenteras att antalet överträdelser mot besöksförbud aldrig har varit så många. Detta är ett deprimerande besked. Riksdagen måste på allvar ta tag i frågan, skärpa lagstiftningen och låsa in männen som inskränker kvinnors frihet. Det är inte kvinnorna och deras barn som ska låsas in, det är männen som begår brotten som ska straffas. Den nya lag som föreslås för att öka kvinnors trygghet, att de män som inte efterlever besöksförbudet övervakas elektroniskt, är inte tillräcklig

De män som utsätter kvinnor för fara har förbrukat sin rätt till frihet och kvinnan ska inte behöva fly från sitt liv på grund av mannens beteende. Hon ska tvärtom kunna garanteras trygghet i sitt hem och i sitt närområde. Mannen ska helt enkelt kunna förbjudas att röra sig i t ex den kommun som kvinnan bor i, så kallad omvänd kommunarrest. Elektroniken ska garantera att mannen inte överträder en sådan dom. I de fall överträdelser görs ska Polisen med hjälp av elektroniken automatiskt larmas om överträdelsen och i god tid innan mannen når kvinnan göra ett gripande.

Det är hög tid att utsatta kvinnor återfår förtroende för samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar