Kategorier

fredag 29 oktober 2010

Alliansöverenskommelse i Sollenruna

Igår blev förhandlingarna mellan allianspartierna i Sollentuna klar. Idag presenteras uppgörelsen och den plattform som kommer att ligga till grund för det politiska arbetet under de kommande fyra åren. Alliansen kommer att prioritera områdena skola, omsorg, integration och demokrati, klimat och miljö samt arbetet för att förbättra kommunikationen med kommuninvånarna.

Det liberala inslaget i Sollentuna kommer att vara fortsatt starkt. Folkpartiet behåller kommunalrådspost och vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi får ordförandeskapet i socialnämnden, nya trafik- och fastighetsnämnden, nya utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt i handikapprådet och överförmyndarnämnden. I övrigt har vi vice ordförandeskap i samtliga nämnder, styrelser och utskott med undantag för miljö- och byggnadsnämnden. Det betyder sammanlagt 14 presidieposter och därutöver ledamöter och ersättare i samtliga politiska organ och bolag.

Nu tar det interna arbetet med att fördela posterna vid. Inom en vecka kommer besked om vilka politiker som erhåller vilka poster. Då Folkpartiet fortsättningsvis inte har ordförandeskapet i plan- och exploateringsutskottet (tidigare plan- och fastighetsutskottet) står det klart att jag kommer att ta mig an ett nytt uppdrag , något som jag ser fram emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar