Kategorier

fredag 8 oktober 2010

Campingplats vid Rotebroskolan

Under cirka en veckas ockuperades parkeringsplatsen vid Rotebroskolan av utländska byggjobbare. Parkeringen blev en illegal campingplats bestående av flertalet husvagnar och husbilar. De har skräpats ner med sopor och personerna har utfört sina behov utomhus vilket har gjort att det har varit nästintill omöjligt att vistas i området. Elever och personal på de intilliggande skolorna liksom boende i området har tvingats befinns sig i en mycket otrevlig och otrygg miljö. Detta är djupt beklagligt.

Vid lunch i onsdags avhystes personerna från platsen av polisen. Kort därefter städades det aktuella området. Sollentuna kommun och Sollentuna Energi har arbetat kraftfullt för att få bort personerna från platsen. Att det på grund av samordning med bl a Kronofogden och polisen har tagit ungefär en vecka är oacceptabelt. Lagstiftningen som styr hur detta och liknande ärenden ska hanteras måste ses över. Det måste bil lättare för markägare att avhysa personer som utan tillstånd bosätter sig på deras mark. Det Sollentunaborna kan göra är inte anlita denna arbetskraft. Om de inte hade jobb i vår kommun skulle de inte bosätta sig här. Det är många skattekronor som går åt till att få bort dem. Vidare hoppas jag att medborgarna fortsätter att kontakta kommunen så fort de ser att nya ”campingplatser” är på väg att etableras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar