Kategorier

fredag 22 oktober 2010

Sista mötet med gänget

I veckan ägde det sista fullmäktigesammanträdet för den här mandatperioden rum. Några lämnar nu fullmäktige och andra tar vid. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, öppet för allmänheten att lyssna till när vi beslutar om våra invånares vardag. Ett stort tack till alla i fullmäktige som deltagit i byggande av vårt Sollentuna. Vi har sannerligen inte samma förslag på vad som är det bästa för Sollentunaborna men vi har alla samma mål nämligen att det skall bli än bättre i vardagen. Det är stundtals hårda debatter men vi klarar av att se skillnad på sak och person. Det är min förhoppning att även det nytillträdande fullmäktige skall klara av att tydligt visa på skillnader i politiken men med bibehållen respekt för varandras åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar