Kategorier

måndag 4 oktober 2010

Rökförbud eller ej

En diskussion pågår om huruvida kommunen ska införa rökförbud eller ej. Detta skulle innebära att ingen som är anställd av Sollentuna kommun får röka under arbetstid. 127 kommuner har idag rökfri arbetstid. Syftet med att förbjuda rökning är att främja ett hälsofrämjande arbetsliv.

Det finns mycket som är positivt med rökförbud. De som idag röker skulle få hjälp att sluta och enligt undersökningar vill 3 av 4 rökare fimpa för gott. Arbetsmiljön skulle avsevärt förbättras och våra anställda skulle i än större utsträckning bli förebilder för t ex eleverna i våra skolor. Dessutom skulle kommunen på sikt kunna spara pengar på förbundet. Detta då rökare har 8 fler sjukdagar än icke rökare. Rökare tar även fler pauser i sitt arbete. Dessa pauser kostar uppskattningsvis Sollentuna ca 13 miljoner kronor.

Att fatta beslut om ett förbud är svårt för en liberal då det inkräktar på en annan persons frihet. Det finns dock mycket som är positivt med förslaget och jag anser att det bör övervägas och framför allt diskuteras. Framför allt vet jag, som fd rökare, att det är svårt att sluta. Jag skulle dock inte ha sagt nej till att få hjälp med det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar