Kategorier

fredag 16 april 2010

Orimligt om det demokratiska samtalet tystnar på gymnasieskolorna

Skolverket har beslutat att skolor måste ta in alla eller inga politiska partier inför höstens val. Det riskerar att det demokratiska samtalet uteblir för många förstagångsväljare därför att många rektorer vägrar släppa in Sverigedemokrater och andra ytterlighetspartier. Jag har viss förståelse för rektorerna men konsekvensen blir orimlig. Demokratins arbetsredskap för att förhindra rasistiska och främlingsfientliga partier är debatt och samtal där skillnader öppet redovisas. Tystnad är det sämsta vapnet mot rasism.

Det är en demokratisk skyldighet att lyfta fram skillnader mellan partier och därigenom visa att alla partier inte tror på alla människors lika värde. Då kan man inte stänga de få mötesplatser som finns även om det ställer till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar