Kategorier

fredag 9 april 2010

Ljusare tider för kommunernas ekonomi

Inga mer pengar till kommunsektorn meddelade Anders borg på ett möte i veckan. Det var Borg som inbjudit SKL:s arbetsutskott och redogjorde för regeringens syn på ekonomin. Jag kan hålla med. Vi har kommit på fötter mycket snabbare än någon kunde tro efter en kraftig lågkonjunktur. Det något paradoxala är att de 17 miljarder kommunsektorn fick extra för år 2010 enligt prognoserna kommer att vara sektorns överskott för samma år. Vi som då krävde mer pengar kunde inte förutse den snabba återväxten i ekonomin.


Sollentuna har känt av lågkonjunkturen i mycket liten utsträckning. Våra invånare som har jobb har fått höjda löner, kraftiga skattesänkningar och snart sagt obefintliga räntor. Men i andra delar av landet som inte har tillväxt så har man drabbats mycket hårdare. Sverige är ett mer tudelat land nu än tidigare och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. De utjämningssystem som idag finns måste reagera snabbare om inte klyftan skall växa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar