Kategorier

måndag 18 januari 2010

Törnskogsmossen bebyggs inte!

Än en gång vill jag förtydliga att det inte kommer att byggas på Törnskogsmossen (något som Mitt i Sollentuna felaktigt hävdat) och att det heller aldrig varit avsikten. Tvärtom har Sollentuna kommun restaurerat ett antal våtmarker. För en tid sedan inventerades kommunens våtmarker och 111 av dessa ansågs skyddsvärda. Den mark som ligger intill den tänkta bebyggelsen är sk fuktig skogsmark och har inte kvalificerat sig för att betraktas som skyddsvärd mark. För några veckor sedan uttalade oppositionsrådet i lokaltidningen att han ansåg att det var fegt att inte göra en miljökonsekvensbeskrivning av området i alla fall. Oppositionsrådet deltog på mötet som tog upp frågan i morse men inte heller denna gång framfördes några politiska krav. Naturchef Rikard Dahlén höll en föredömlig dragning i ärendet och jag måste säga att det vore mer än lovligt korkat att inrätta naturreservat för att sedan bygga bostäder i det. Nej, jag tänker inte göra avkall på de naturreservat och skyddszoner som jag varit med och beslutat om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar