Kategorier

onsdag 27 januari 2010

Sollentuna mer tillgängligt

Sollentuna kommun har tillsammans med handikapprådet genomfört förändringar för att undanröja en del hinder för att göra kommunen tillgänglig. Det är först och främst det som kallas lätt avhjälpta hinder men som betyder mycket för många som nu är åtgärdade. Det är klart under 2010 och har kostat ca fyra miljoner kronor. Dessa projekt låg under vad vi kallat prio 1.
Sollentuna kommun är ännu inte tillgängligt för alla på alla platser men jag är lite stolt ändå över att vi kommit så här långt och att vi har en inventering klar över vad som också återstår. Jag pratade nyligen med ansvarig handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting och då redovisades att ca 150 kommuner inte ens inventerat åtgärder för prio 1. Det återstår mycket och det ska vi självklart gå vidare med. En plan för detta bör upprättas och genomföras i samband med de ombyggnader och återinvesteringar vi gör i våra fastigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar