Kategorier

fredag 15 januari 2010

Euro eller inte?

Frågan om eurons vara eller inte vara i Sverige har tagit ny fart. Det är glädjande! I går skrev tre allianspartier om euron och i dagens DN skrev Calmfors positivt om införande av euron i Sverige. Folkpartiet har varit pådrivande i frågan och fått allt starkare stöd i opinionen. Folkpartiets ståndpunkt är tydlig. Vi vill både folkomrösta och införa euron under nästa mandatperiod men statsministern vill ha ett ja från socialdemokraterna först. Det är trist att låta socialdemokratin få bestämma i en sådan viktig fråga, tycker jag. Valutasamarbetet har blivit mycket framgångsrikt. Flera länder har anslutit sig och ännu fler står på tur. Euron har nu utvecklats till världens näst starkaste valuta. Calmfors avslutar sin debattartikel med att man framför allt kan se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa.

1 kommentar: