Kategorier

onsdag 24 oktober 2012

Sollentuna anställer bidragstagare

Socialnämnden beslutade igår om att permanenta satsningen "anställning istället för bidrag" som innebär att kommunen anställer socialbidragstagare i syfte att ge dem arbetslivserfarenhet och bryta bidragsberoendet. En utvärdering av satsningen, som startade 2011, visar att var femte deltagare har fått anställning, ingen av deltagarna får idag socialbidrag. Föräldrar och ungdomar har varit prioriterade grupper. Beslutet igår innebär att även de som fått bidrag under lång tid ska prioriteras. Majoriteten av arbetena har återfunnits i privat sektor men även kommunen har anordnat arbetstillfällen.

40 procent av de som får socialbidrag får det till följd av arbetslöshet. Det är inte ett bidrag som är till för arbetsföra personer, de ska få stöd och komma för att komma ut i arbete. Det senare är främst statens uppgift men även kommunen kan göra mycket. Sollentuna tar ansvar för att värna arbetslinjen samt omvandla utanförskap till delaktighet.

Frågan uppmärksammades i Radio Stockholm imorse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar