Kategorier

fredag 12 oktober 2012

Barnfattigdomen ska utrotas i Sollentuna

Socialsekreterare i Sollentuna har genomfört barnsamtal med familjer som har fått ekonomiskt bistånd i mer än 10 månader. FoU nordväst har sammanställt informationen som framkom och det är ingen munter läsning. Barnen som lever i dessa familjer kan inte gå på kalas för att de inte har råd att köpa presenter, de kan inte bjuda hem kompisar då de inte kan bjuda på något, de har inte råd att gå ut och äta med sina vänner eller utöva fritidsaktiviteter. Samtidigt framgår att föräldrarna, inte sällan ensamstående mödrar, har ett bristande nätverk vilket gör att de ofta känner sig ensamma. Familjerna lämnar sällan Sollentuna och de lokala centrumanläggningarna är vanliga utflyktsmål.

Det är svårt att vara fattig, inte minst i en kommun där så många har det bra. Sollentuna har de resurser som krävs för att minska barnfattigdomen och vi är beredda att anta utmaningen. Den viktigaste insatsen är att få fler i arbete. Kommunen arbetar redan idag med insatsen ”anställning istället för bidrag” som syftar till att få ut bidragstagare i arbete. Arbetslösa har pekats ut som en prioriterad grupp. Det är även viktigt att ungdomarna i familjerna får erfarenhet av arbetsmarknaden och ges möjlighet att skapa nätverk. Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att se över hur de kan se till att ungdomar som lever i familjer som får försörjningsstöd ska få sommarjobb. En annan åtgärd är att se över vad som inkluderas i försörjningsstödet. Bland annat kan dator, internet och fritidsaktiviteter inkluderas i större utsträckning. Ekonomisk rådgivning och hälsosamtal bör även erbjudas i högre grad. Socialkontoret kommer även att föra direkta samtal med familjerna och anpassa insatserna efter de behov som finns. Målet är att utrota barnfattigdomen i Sollentuna. Vi har en mycket kompetens personal och goda resurser så jag är hoppfull om att vi når målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar