Kategorier

fredag 19 oktober 2012

Nytänk för fler jobb

Varslen står som spön i backen. Vi hoppas alla att de inte genomförs men det visar att svensk arbetsmarknad viker och utrymmet inte blir större för de som står utanför arbetsmarknaden. Det är främst ungdomar, särskilt de som saknar gymnasieutbildning, och nyanlända som får det än svårare. Sollentuna kommun gör en hel del för att bidra till att öppna upp för nya möjligheter. Min övertygelse är att vi måste våga tänka nytt för att få fler i arbete. Jag tycker det tar för lång tid att ändra i systemen och lagarna. Introduktionsavtal måste på plats för att hjälpa ännu fler till ett jobb och vi måste skapa ökade möjligheter för de som inte har ”läshuvud” men som är utmärkta praktiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar