Kategorier

onsdag 26 september 2012

Omsorgsbolag

Alliansen i Sollentuna har beslutat att gå vidare med frågan om att bolagisera omsorgsverksamheten, SOLOM. En projektledare tillsätts för att arbeta vidare med ärendet och komma med specifika svar på bland annat hur bolaget kan organiseras. Bolagiseringen syftar till att säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha kvar en kommunal utförare på området. Idag visar verksamheten ett minusresultat. Genom bolaget skapas såväl ekonomiska som organisatoriska fördelar som skulle råda bot på den blödande verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar