Kategorier

fredag 7 september 2012

Budget- och skuldrådgivning

I gårdagens Rapportsändning framkom att Sollentuna tillsammans med Borgholm har de längsta köerna i landet till budget- och skuldrådgivning. En person kan få vänta i upp till 50 veckor på att få hjälp vilket självfallet inte är acceptabelt. Sollentuna kommer att gå med i ett kommunövergripande samarbete som kommer att bidra till att köerna kortas. Värt att framföra är dock att det alltid görs en bedömning när nya personer kontaktar socialkontoret. Är behovet akut så sätts hjälp in snabbare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar