Kategorier

onsdag 26 september 2012

Lärarförhandlingarna i hamn

Ikväll står det klart att SKL och de båda lärarfacken, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, är överens om det kommande avtalet rörande lärarnas löner. Det är ett avtal som tydligt visar hur viktiga lärarna är för Sveriges utveckling och jag har stora förhoppningar om att läraryrkets attraktionskraft kommer att öka och att fler kommer att söka sig till utbildningarna. Innevarande år väntar ett lönelyft på 4,2 procent, en siffra som jag är mycket stolt över. Det har varit en utdragen förhandling men nu har vi ett bra resultat att glädjas över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar