Kategorier

fredag 4 maj 2012

Sollentuna kräver ändring av socialtjänstlagen


Socialnämnden har beslutat att uppvakta regeringen för att kräva ändring av socialtjänstlagen 4:4. Anledningen är att vi anser att motprestation ska kunna krävas av bidragstagare om den bidrar till att personen i fråga får jobb. Idag kan vi inte kräva prestationer av personer över 25 år vilket minskar möjligheten att klienterna blir självförsörjande. Socialdemokraterna och vänsterpartiet motsatta sig att skrivelsen skulle skickas.


Sollentuna kommun fick nyligen en dom mot sig i Förvaltningsrätten efter att vi skickat en bidragstagare till kommunens Arbetscenter. Detta trots att åtgärden bidrog till att personen i fråga fick en anställning efter det att han visat att han kunde sköta arbetet och ingå i den sociala gemenskapen.

1 kommentar:

  1. Varför talar du inte om att det var en laglighetsprövning?

    Domstolen prövade aldrig lämpligheten i det enskilda fallet. Den gjorde en generell prövning av lagligheten i kommunens agerande.

    Den slog därmed fast att kommunen hade brutit mot lagen i samtliga fall där anvisning hade gjorts till arbetscenter för personer som inte var "närmast" över 25 år.

    Enligt socialstyrelsen betyder det att gränsen går någonstans vid 27 år. Men för de som är 25 år eller äldre krävs särskilda skäl.

    SvaraRadera