Kategorier

onsdag 17 augusti 2011

Oförtjänat pris till socialtjänsten

Under årets Pridefestival tilldelades socialtjänsten i Sollentuna utmärkelsen Rosa tisteln. Motiveringen var att socialtjänsten hade nekat ett homosexuellt par att bli familjehem/fosterföräldrar. Motiveringen är dock felaktig. Socialtjänsten har inte nekat paret att bli familjehem. Paret har utretts och ansågs lämpliga som familjehem. Det var barnets biologiska föräldrar som motsatte sig att paret skulle bli barnets vårdnadshavare. Sollentuna har idag barn placerade hos samkönade par.

Socialnämnden i Sollentuna ser till barnets bästa när vi föreslår familjehem. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de biologiska föräldrarnas önskemål. Detta är inte minst viktigt då de biologiska föräldrarna oftast ska ha kontakt med familjhemmet. Det är avgörande för barnet att den kontakten fungerar tillfredsställande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar