Kategorier

tisdag 3 november 2009

Polisstyrelsens budget och verksamhetsplan


Med fler poliser och ny teknik som till exempel handdatorer i bilen borde vi kunna få upp kvantiteten och öka tryggheten för våra invånare. Hur man skriver in det i en verksamhetsplan och kvantifierar detta det första året vi får dessa nya tillgångar är inte helt enkelt. Men nog borde det finnas inslag som gör att vi politiker kan följa upp ett ökat resultat.
Ökar vi produktionen till åklagarna måste också åklagarmyndigheten få bättre resurser annars stannar rättskedjan i alla fall. Om nu polisen kan göra ett snabbare och bättre jobb så känns det otillfredsställande att det sedan blir stopp för att ärendena inte kommer till domstolen på grund av åklagarbristen. Stuprörstänk kan man kalla det. Det är kanske på tiden att åklagare och polis blir en och samma myndighet och att regeringen ser på helheten? Ett rättsystem som varit så underförsörjt som vårt i många år kan inte återskapa effektivitet genom att ta en sak i taget. Regeringen måste se till helheten och det skyndsamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar