Kategorier

onsdag 4 november 2009

Polis skäligen misstänkt för kvinnomisshandel ska inte få tjänstgöra under utredningstid

I dagens nyheter idag kan man läsa att "polis som slår kvinnor bör inte få utreda våld", detta säger moderaten Henrik von Sydow. Jag tycker att vi måste ta ytterligare ett steg. Jag anser att poliser som är skäligen misstänkta för kvinnomisshandel inte ska få tjänstgöra under tiden som utredningen pågår och blir en polis fälld i domstol då måste personen i fråga genast skiljas från sin rätt att utöva polismans befogenheter. Det är inte rimligt att en polis som misstänks för våld i en nära relation själv utreder fall som handlar om just detta. Det sänder helt fel signaler. Genom att vara tydlig om vad som gäller så kommer allmänhetens förtroende för polisen att fortsätta att vara högt. Än så länge har rikspolisstyrelsen inga nationella riktlinjer inom området. Jag tycker att det är angeläget att de snarast möjligt ändrar på detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar