Kategorier

torsdag 28 november 2013

Orimlig lag splittrar familjer

Jag skickade idag ut nedanstående uttalande men anledning av att Migrationsverket nu har kommenterat det ärende som jag beskrivit i en artikel på SvD:s Brännpunkt:

Orimlig lag splittrar familjer

Trots att en nybliven pappa varit sju år i Sverige, varav två som gift, tvingas han återvända till hemlandet för att därifrån söka stadigvarande uppehållstillstånd i Sverige. Det tar månader innan den Svenska ambassaden har tid att göra en intervju och det tar vanligtvis cirka sju månader för migrationsverket att handlägga ärendet. Det betyder i klartext att en nyfödd bebis skiljs från sin pappa i det första levnadsåret. I detta fall är pappan dessutom den starka resursen för barnet. Den lagstiftning vi har idag får orimliga och omänskliga konsekvenser.

- Barnperspektivet lyser med sin frånvaro i dagens migrationslagstiftning. Det visar bland annat det fall jag redogör för, menar Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande i Sollentuna.

- Migrationsminister Tobias Billström, det behövs ytterligare förändring i lagstiftningen från 2010 för att bättre säkra barnens rätt till sina föräldrar. Vad är problemet? Migrationsverket påstår att de redovisat dessa konsekvenser till dig, fortsätter Lennart Gabrielsson.

Barnperspektivet måste väga tyngre. Vi har råd till större genorisitet för att säkra barnens rätt.
Lennart Gabrielsson uppmanar Billström att ta ett nytt initiativ till en ny lag som minskar risken för att barns rätt går före byråkratiska handläggningar.

- Det finns rimligen inget problem att få en majoritet i regeringen eller riksdagen för ett sådant förslag. Så vad är problemet, avslutar Gabrielsson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar