Kategorier

onsdag 1 februari 2012

Boken, pennan och pappret viktigt även i fortsättningen

Folkpartiet i Sollentuna anser att böcker, papper och pennor tillhör nuet och framtiden. Det gör också den nya tekniken, t ex läsplattor. Framtiden handlar inte om det ena eller andra utan det handlar om både traditionell och ny pedagogik. En kommun som vill ligga i framkant tar ansvar för att alla elever får likvärdiga förutsättningar. Det inkluderar att utrusta alla elever med den nya tekniken.

Folkpartiet i Sollentuna står därför bakom den IT satsning som kommunen nu genomför. Tekniken gör det möjligt för fler att lyckas under den första tiden i skolan. Eleverna får inte kritik för att de inte kan forma bokstäver på pappret utan får fokusera på att lära sig grunderna i bland annat det svenska språket. När koden har knäckts ska de sedan lära sig skriva på traditionellt sätt.

Vi är övertygade om att boken, pennan och pappret inte tillhör forntiden utan även i framtiden kommer att fylla en viktig funktion i undervisningen. Traditionell undervisning såväl som ny teknik ska få plats i skolan.

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd

Carina Knorpp (FP)
Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar